České autorské skleněné a dřevěné šperky

České autorské skleněné a dřevěné šperky

Naše šperky jsou projevem mé neutuchající vnitřní potřeby tvořit. Někdo vaří, někdo háčkuje, já v neskonalé vděčnosti dar kreativity promítám do našich korálí. A moc mě baví a těší Vás krášlit. Marie, ko-ra-le

Naše šperky jsou projevem mé neutuchající vnitřní potřeby tvořit. Někdo vaří, někdo háčkuje, já v neskonalé vděčnosti dar kreativity promítám do našich korálí. A těší mě se s Vámi o své dary dělit.

Vaše nejmilejší

Jsi půvabná nejvíc, když nikdo se nedívá,
jak krajina v noci co do tmy se odívá
krajina pod sněhem čistá a nevinná,
má vzácná dřevina jediná, jediná…